- مرجع دانلود جدیدترین مقالات ورد و پاورپوینت

برچسب: بانکداری و IaaS

این مقاله در 31 صفحه تنظیم گردیده و شامل فهرست مطالب، چکیده، مقدمه و منابع می باشد. دیگر موارد آورده شده در این مقاله شامل: تعریف رایانش ابری و کاربردها و مزایای آن – موانع موجود در پذیرش رایانش ابری در بانک- موارد مطلبوب رایانش ابری در بانکداری- آینده رایانش ابری و در انتها انتیجه گیری می باشد.